Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji – zapisz się!

Od października 2010 startuje druga edycja projektu pod patronatem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Biura ŚDM, który adresowany jest do: liderów grup, wspólnot, diakonii, animatorów pracy z młodzieżą, ewangelizatorów, katechetów, duszpasterzy. Projekt Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji jest wprowadzeniem w istotę ewangelizacji we współczesnym świecie. Jest to propozycja szkoleń, służących doskonaleniu umiejętności w dziedzinie skutecznego przywództwa, działań zespołowych, wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, metodyki uczenia, pełnego wykorzystywania talentów i darów, formacji duchowej, podejmowania służebnych inicjatyw. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Warszawie i Krakowie.

 

Celem Akademii Liderów jest wykreowanie nowych narzędzi, metod oraz materiałów do posługi w Kościele przez osoby świeckie i duchowne zaangażowane w jego działalność. Program składa z 6 weekendowych modułów realizowanych w roku 2010/11, mniej więcej co 2 miesiące oraz z letniego tygodnia rekolekcyjnego, podczas którego uczestnicy będą mogli w praktyce wykorzystać poznane umiejętności. Autorem, pomysłodawcą oraz głównym prowadzącym Akademię Liderów jest Krzysztof Najdowski, absolwent wydziału filozoficznego KUL oraz Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie, który jest autorem wielu programów szkoleniowych i założycielem inicjatywy Creative Communications. Obecnie bierze udział w zajęciach Xpand Leadership Academy w Niemczech. Od wielu lat jest współpracownikiem Instytutu Misyjnego ICPE w Niemczech.

Jak przyznają osoby, które brały udział w pierwszej edycji Akademii, te zajęcia dają im merytoryczną wiedzę dotyczącą komunikacji, doświadczenie pracy w grupie, informacje o mocnych i słabych stronach w dziedzinie wystąpień publicznych, nowych metodach przekazu oraz narzędzia do efektywnego docierania z przekazem Ewangelii. Pomagają również znaleźć zapał, chęci i motywację do działania w Kościele oraz dobrego prowadzenia innych jako Lider.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do końca września poprzez formularz rejestracyjny na stronie. Zajęcia rozpoczynają się 8 października w Warszawie i 5 listopada w Krakowie. Szczegółowy program, terminy, koszty, galeria zdjęć oraz informacja o prowadzącym Akademię dostępne są na stronie www.akademialiderow.org

Wideokonferencja Informacyjna o Akademii Liderów

Osoby zainteresowane programem Akademii Liderów zapraszamy na wideokonferencje.

Planowane spotkania odbędą się w dniach 7.09 (wtorek) oraz 21.09.2010 (wtorek) o godz. 20:30- 21:15

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Najdowski wraz z uczestnikami ALNE 2009/2010. Po części wprowadzającej będzie czas na sesje pytań i odpowiedzi. Do udziału w spotkaniu wystarczy wysłać maila o treści: „Zgłaszam udział do spotkania wideokonferencji- zaproszenie proszę wysłać na wskazany adres email …. „(i tu prosimy podać swój adres). Na ten adres zostaną wysłane dane do logowania w pokoju konferencyjnym. Adres do przyjmowania zgłoszeń to: wideokonferencja@akademialiderow.org

Zdjęcia:

{gallery}galerie/akademialiderow{/gallery}