Diecezjalne Dni Młodzieży

W dniach 17-18 Września 2010 r. w Międzyrzeczu odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży. Jest to jedno z największych cyklicznych wydarzeń w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tematem tegorocznych Dni stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg. Św. Jana: „zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (…) jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” J3, 3-4, 5-6. Hasło tegorocznego spotkania to: „Odrodzić się na Nowo!”

W Piątek w sposób szczególny zaproszenie kierowane jest do animatorów i liderów – osób odpowiedzialnych za posługę na rzecz młodzieży. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach i warsztatach, mających na celu planowanie pracy na przyszły rok, oraz bezpośrednie przygotowanie do drugiej części Dni Młodzieży, która nastąpi w Sobotę.
Główna część DDM rozpocznie się o godzinie 14:00, koncertem „Expressowa Ewangelia” w wykonaniu Teatru „Małe co nie co”. Następnie uczestnicy wezmą udział w „pikniku młodych”. Na wszystkich czekają ciekawe propozycje, m.in. – Pokaz Bractwa Rycerskiego z Międzyrzecza, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Młodzież będzie mogła również odwiedzić namiot pytań i odpowiedzi, centrum pro-life, czy centrum powołaniowe organizowane przez alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego z Paradyża. „To ważne, byśmy w ciekawej i przystępnej formie, stwarzali młodym ludziom okazję do spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Kościół jest przestrzenią otwartą na każdego.” – tłumaczy Ks. Robert Patro organizator spotkania.

Centralnymi punktami Diecezjalnych Dni Młodzieży będzie Msza Święta oraz Nabożeństwo, które nastąpi po niej. Liturgię Eucharystyczną celebrować będzie biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt. Podczas liturgii, nastąpi szczególny moment „narodzenia z Wody” – znak odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, oraz „narodzenia z Ducha” – odpalenie świec od ogniska, śpiew Akatystu do Ducha Świętego, oraz namaszczenie uczestników olejem nardowym.

Na zakończenie Dni Młodzieży uczestnicy uformują „korowód kolorów życia”, którym to przejdą z terenu przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polskich, na Rynek w Międzyrzeczu, gdzie nastąpi rozesłanie i zakończenie Diecezjalnych Dni Młodzieży.

Wszelkie informacje na temat DDM można znaleźć na stronie – www.ddm.org.pl/ddm/2010 oraz na kanale w portalu społecznościowym Facebook – http://www.facebook.com/pages/Miedzyrzecz/Diecezjalne-Dni-Mlodziezy/143210452366918

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zgłosić chęć uczestnictwa, należy zgłosić się do swojej parafii bądź do nauczyciela religii. Informacje udzielane są również pod adresem ddm@ddm.org.pl.

Organizatorem spotkania jest Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej Zielonogórsko-Gorzowskiej, oraz Europejskie Centrum Wolontariatu. Współorganizatorami są: Miasto Międzyrzecz, Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu, Parafie Międzyrzeckie i Ruch Światło-Życie.