Nasze logo

 

Nowy znak graficzny Centrum Duszpasterstwa Młodzieży składa się z 4 elementów:

1. Spirala – „krętlik” – to symbol towarzyszący nam już od 2004 roku. Jest to znak drogi, centrum. Nie jest to jednak droga prosta i łatwa, tylko kręta i nieraz zaskakująco trudna. Warto jednak kroczyć tą drogą, gdyż na końcu czeka na nas nagroda…

2. Zielona strzałka – wskazuje właściwy kierunek wejścia na drogę. Pokazuje że zwracamy się w stronę centrum. Jest to kierunek pełen nadziei.

3. Adres www.ddm.org.pl – znany i wartościowy portal. Potocznie nazwany „DDMem”

4. Nazwa Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – czyli miejsca w którym kumulują się wszystkie działania dla młodzieży.