Piesza Pielgrzymka do Grodowca 2010

W 1987r. wznowiono przedwojenną tradycję pielgrzymowania z Głogowa do Grodowca. Inicjatorami byli członkowie Bractwa Maryjnego działajacego przy parafii NMP Króleowej Polski. 13 września przybyło do Sankturium około 4000 wiernych i 30 kapłanów. W odpuście uczestniczyli głównie gónicy, hutnicy i rolnicy. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił biskup pomocniczy gorzowski Paweł Socha.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania podczas kolejnej Pieszej Pielgrzymki do Grodowca w sobotę, 11 września. O godzinie 12:00 w Sanktuarium Jutrzenki Nadzei zostanie odprawiona Uroczysta Msza Św. odpustowa ku czci Narodzenia NMP. Podczas Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego i procesja wokół świątyni.

Grupy Pielgrzymkowe z Głogowa wychodzą w sobotę rano o godz.:

  • 6.00 z parafii św. Klemensa,
  • 6.30 z parafii Wniebowzięcia NMP
  • 6.30 z parafii NMP Królowej Polski,
  • 6.30 z parafii z parafii św. Mikołaja,
  • 6.45 z parafii św. Maksymiliana M. Kolbe,
  • 7.00 z parafii Bożego Miłosierdzia.