„I dziękujemy, że nas wybrałeś…”

28 maja, w gorzowskiej katedrze, ks. bp Stefan Regmunt wyświęcił 18 neoprezbiterów. W homilii skierowanej do neoprezbiterów, ks. bp pogratulował nowo wyświęconym kapłanom, że to właśnie na nich spłynęła ta wielka łaska od Boga, która umożliwia głoszenie Słowa
Bożego. Neoprezbiterzy mogą od teraz sprawować Eucharystię, Sakrament Pokuty oraz namaszczenie chorych. Symbolicznym akcentem święceń kapłańskich było przekazanie pokoju nowo wyświęconym kapłanom przez wszystkich zgromadzonych prezbiterów oraz udzielenie im błogosławieństwa.