Studia teologiczne w Zielonej Górze

Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze informuje o dodatkowym naborze na studia teologiczne – jednolite, pięcioletnie, magisterskie o specjalności nauczycielskiej – we wrześniu br. Jak co roku Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej górze (sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu szczecińskiego) zachęca do podjęcia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia katolicka, które trwają 5 lat.

Obecnie w ramach tego kierunku proponowana jest specjalizacja: katechetyczna-nauczycielska. Dzięki części pedagogicznej, umożliwia ona uzyskanie uprawnień do podjęcia pracy nauczycielskiej w przedmiocie nauczanie religii katechetycznej na wszystkich poziomach szkół łącznie ze szkołami specjalnymi. Teologia jako przedmiot akademicki pozwala dzięki swojej naukowej metodzie rozpatrywać problematykę świata, człowieka i Boga w sposób najbardziej głęboki i komplementarny. Zakłada ona najpierw znajomość nauk szczegółowych, zwłaszcza humanistycznych, które opisują człowieka w sposób empiryczny; następnie posiłkuje się filozofią, by zapytać o sens człowieka, świata i Absolutu w refleksji rozumowej. A dopełnieniem wszystkiego jest pytanie o rzeczywistość nas otaczającą z perspektywy Boga (perspektywy teologicznej). Studia teologiczne mogą być wspaniałą przygodą z pytaniami o rzeczy podstawowe, a zarazem doskonałym warsztatem praktycznym do rozwoju i doskonalenia zdolności zawodowych.

Więcej informacji: www.teologia.edu.pl